- Retningslinjer

Etiske retningslinjer for avl og oppdrett

Norsk Miniatyrhund klubb følger Norsk Kennel Klubb sine etiske retningslinjer for avl og oppdrett. Som et tillegg til pkt. 4 har rasen King Charles Spaniel utarbeidet noen særregler for sin rase.

Etiske retningslinjer for avl og oppdrett - King Charles Spaniel

1. Alle avlshunder skal hjerteundersøkes av en veterinær som har kompetanse i å høre suselyd/blåselyd, ifølge den listen som finnes på king charles i Norge sin hjemmeside. Hunden skal ha status uten anmerkning for å brukes i avl. Attesten skal ikke være eldre enn 8 måneder ved parring. Kopi av hjerteattesten skal sendes til raserepresentanten.

2. Ettersom de arvelige hjertefeilene på king charles spaniel oppstår seint i alder bør ikke for unge hunder brukes i avl. Dessuten bør oppdrettere i størst mulig grad forsøke å bruke eldre hjertefriske hannhunder.

3. Alle avlshunder skal være øyelyst uten påvist arvelig defekt. Ved parring skal ikke øyelysningspapirene være eldre enn 1 år. Kopi av øyelysningspapirene skal sendes til raserepresentanten.

4. Alle avlshunder bør kneleddstestes. Kopi av kneleddsattest skal oversendes raserepresentanten. Tisper bør ikke sjekkes rett før, under og etter løpetid og drektighet/valpeperiode. Dette pga. at det er ved flere tilfeller påvist at tisper kan ha noe løsere kneledd under hormonpåvirkning i forbindelse med løpetid og valpefødsel.

5. Alle valper skal øyelyses før levering.

6. Oppdretter bør sammen med kjøpekontrakt, levere kopi av øyelysnings-, hjerte- og kneleddsattest på foreldrene til valpene.

Webmaster

Marit Tveit
martveit@online.no

Copyright © 2007